O Książęcym Mieście Grodzisku

Książęcy Grodzisk to portowe miasto którego początki sięgają odległych czasów na długo przed powstaniem Księstwa. Jego wielowiekowa tradycja i bogaty dorobek przyciąga naukowców, znamienitych poetów, malarzy, pisarzy i innych artystów — to dzięki nim, oraz swemu centralnemu położeniu, miasto stanowi po dziś dzień nie tylko główny ośrodek władzy państwowej, ale także największe centrum sarmackiej kultury i sztuki. Książęce Miasto Grodzisk jest stolicą i jednym z największych i najstarszych miast Księstwa i Korony Księstwa Sarmacji. Zgodnie z historią przedinternetową, pierwsze osadnictwo na jego terenie datuje się na okres ok. 1000 r. p.n.e., zaś historia miasta takiego, jakim znamy je dzisiaj, rozpoczyna się w wieku XI. Historię internetową miasta datuje się na rok 2002, w którym powstała Sarmacja. Na przestrzeni lat miasto przechodziło różne koleje losu, od okresów świetności i dynamicznego rozwoju, udokumentowanego przez jego liczne instytucje, poprzez czasy przestoju i marazmu. Zmieniał się także jego ustrój — poczynając od miasta zarządzanego bezpośrednio przez Księcia, poprzez mianowanego burmistrza, okres demokracji bezpośredniej, powrót do jednoosobowego zarządzania, a kończąc na przyjęciu polityki miasta wspólnego rzeczypospolitej sarmackiej, zainicjowanej zimą 2008 r.

To tu znajduje się Dwór Książęcy i inne sarmackie instytucje. Liczne inicjatywy sprawiają, że mieszkanie w Grodzisku to sama przyjemność. Położony w północno–zachodniej części Sarmacji, nad rzeką Narwią, u jej ujścia do Zatoki Północnej Grodzisk jest ważnym ośrodkiem kulturalnym i politycznym. Mieszczą się w nim także przedstawicielstwa dyplomatyczne państw obcych.

Władzę w mieście sprawuje Burmistrz, powoływany i odwoływany przez Namiestnika Starosarmacji. Jego kompetencje obejmują całokształt spraw związanych z kreowaniem polityki i zarządzaniem miastem. Administracyjnie miasto dzieli się na dziewięć dzielnic: Stare Miasto, Podgrodzie, Stary Port, Stadnicę, Starą Hutę, Nowy Port, Narwieniec, Poddębice oraz nowo powstałe w ostatnich latach Osiedle Morskie, położone na zachód od zwartej zabudowy miejskiej na obu brzegach rzeki Narwi. Do miasta należą także okoliczne tereny, stanowiące razem z nim odrębny okręg administracyjny Terytorium Koronnego.

Grodzisk w poezji

Terytorium Koronne piękna krain… — Marek bar. Lipa-Chojnacki

Terytorium Koronne piękna krain,
Piękny Grodzisk jego stolica,
Miasto przednie każdy to wie,

Grodzisk piękny, sławny, nasza stolica kochana,
Jak młoda róża pęki swe rozwija,
tak i ty z gruzów się podnosisz,

O Grodzisku piękna mieścino,
Tyś czysta, jak oblicza górskiego strumienia,
Tyś piękna, ja kwiat w wiosenne oblicze,

Więc i ty drogi przybyszu,
buduj dom, w stolicy swej,
zakładaj rodziną w mieście tym,
Zawsze czuwaj nad jej pięknem,
a będzie ci dane, żyć w Grodzisku wiecznie.

 

Grodzisk, tysiąca nadziei gród… — Łukasz diuk Prawda-Nowicki

Grodzisk, tysiąca nadziei gród
sztandary wznieście w miasta bramie
zawsze na czele, zawsze w przód
serce przyspiesza, wyciąga ramię

Żyj życie, podróżuj i zwiedzaj
Gdziekolwiek będziesz, życie tu spędzisz
A kiedy wrócisz, to zaśpiewaj
O, Legendo! In statu nascendi.

Łzy tęskne żłobią myśli w głowie
Pocztówka, pałac, z okna widok
Wszystko zamykam w jednym słowie
Grodzisk – Księstwa krzesiwo.