Władze i mieszkańcy

Burmistrz Grodziska

Zaszczytną rolę Burmistrza Grodziska, od dnia 14 czerwca 2019 roku, pełni Filip Powietrzny. Burmistrz to przedsiębiorca, działacz samorządowy. Założył Sarmackie Lotnictwo Ratunkowe, Radę Lotniczą, OSP Grodzisk oraz Szpital w Grodzisku

Spis mieszkańców Książęcego Miasta Grodziska