Władze i mieszkańcy

Burmistrz Grodziska

Zaszczytną rolę Burmistrza Grodziska, od dnia 16 czerwca 2016 roku, pełni Robert Janusz v-hr. von Thorn. Burmistrz to wielokrotny poseł, senator, minister i Kanclerz, Regent, członek Rady Regencyjnej, Namiestnik, przedsiębiorca, działacz samorządowy. Był rektorem i założycielem Sarmackiej Szkoły Nauk Społecznych oraz Uniwersytetu Grodziskiego. Powołał do życia Instytut Historii Marchii Trzyczaszkowskiej. Posiada tytuł naukowy profesora net. nadany mi decyzją JKM Edwarda II w dniu 31 maja 2016. Założył Galerię von Thorn, Sarmacką Ligę Hokeja, Sarmacją Ligę Piłkarską, Wandejską Ligę Piłkarską i Sarmacką Ligę Footballu Amerykańskiego. Zakładał i aktywnie działał w kilku partiach politycznych. Pełnił funkcję Prezesa i Prezydenta Mikroświatowej Unii Piłkarskiej.

Spis mieszkańców Książęcego Miasta Grodziska